Industrieel complex in Geel : “H2 ready” gasketels in combinatie met de Remeha E-hp 42 warmtepomp
januari 26, 2022
De kracht van de BDR Thermea Group
februari 4, 2022
Toon alle

Waterstof in de energietransitie : implicaties voor de ontwerper

De “green deal” als leidraad.

U heeft het ook wel gemerkt.  Als het nieuws niet gedomineerd wordt door Corona worden we overspoeld met nieuws over overstromingen, droogte, bosbranden, overvloedige neerslag.  Met “de green deal” wil Europa een voortrekkersrol spelen om de opwarming van de aarde onder de 2% te houden.  2 data worden vooropgesteld.  2030 met het programma “fit for 55” wat eigenlijk draait rond het inperken van de CO2 emissies met 55% tegenover 1999. Om dan in 2050 klimaatneutraal en -bestendig te zijn

Elektronen en moleculen

Hoe gaat Europa dit aanpakken?  Onderdeel van dit actieplan houdt een diepe elektrificatie in naast het investeren in biomethaan, biogas en waterstofgas.

De EU trekt hier 1 triljoen Euro voor uit (1000 miljard tot de 3de macht!).  Vele miljarden daarvan worden gespendeerd in waterstoftransitie. (daarvoor niet allemaal voor de HVAC industrie, prioritair wordt gekeken naar de industrie en transportsector).

De struikelblokken

Er is een gigantische capaciteit aan hernieuwbare bronnen, voldoende om de gehele mondiale energievraag op te lossen .  Dan denken we vooral aan zon en wind.  Die is nogal wispelturig en niet continue aanwezig. Hernieuwbare energie zal dus afhankelijk zijn van opslag en transport.

Waterstof als hernieuwbare bron laat zich makkelijk opslaan in flessen, tanks en ondergrondse grotten.  Via electrolysers kan het waterstof vervolgens omgezet worden in “groen waterstofgas”

Transport, opslag, electrolysers, waterstof moet op druk gebracht worden om via het waterstofnet verdeeld te worden….  We hebben dan wel een CO2 neutraal eindproduct maar deze “issues” vereisen nog enorme investeringen.

 Om die reden heeft de BDR groep en Remeha sinds 2017 wereldwijd een pioniersrol ingenomen met de eerste waterstofketels die nu al verkrijgbaar zijn (lees : in eerste instantie mengelingen met 20% waterstof aankunnen).  Momenteel is er nog niet voldoende ‘groene waterstof aanwezig om in te zetten in een bebouwde omgeving.

Waterstofgasketels komen eraan! Toch al een aantal aanbevelingen om klaar te zijn in de toekomst.

Stappen voorwaarts worden verwacht vanaf 2030 om een exponentiële groei te kennen vanaf 2050.

Installateurs zullen met gekende HVAC technieken aan de slag kunnen gaan. Waterstofgas zal inzetbaar zijn voor hoge en lage temperatuuroplossingen, beschikbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie!

Toch nu al een aantal aanbevelingen om te zorgen dat er in de toekomst minimale investeringen en ingrepen nodig zijn.  Het is nu al van belang dat de keuze gemaakt wordt voor de juiste ketel.  Bijvoorbeeld door condensatieketels te plaatsen die converteerbaar zijn van aardgas naar waterstofgas.  Nu al zijn een aantal reeksen beschikbaar voor een mengeling met watergas.  Hou rekening met het plaatsen van wachtbuizen naar het dak, de tuin en de straat.  Voorzie voldoende ruimte in de stookplaats/technische ruimte.

Maar denk vooral “futureproof”.  Denk elektrificatie en gasvormigen (lees waterstofgas)!

Goed op weg

Wist u al dat een deel van het Remeha assortiment een mengeling van 20% aankunnen. Door 20% waterstof toe te voegen realiseer je al een CO2 besparing van 8%.  Die kan je al behalen met de Avanta Ace, Tzerra Ace en Calenta Ace.  In de projectmarkt zijn de Gas 220, 320 en 620 al beschikbaar.

Ondertussen  neemt Remeha zijn pioniersrol ter harte en worden al proeftuinprojecten opgezet in de Benelux met 100% waterstofketels.  Uiteraard delen wij graag onze kennis met de sector.  In de toekomst wordt u op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, inspiratiesessies, bezoeken aan de proefprojecten.

Genoeg hernieuwbare energie beschikbaar om mondiale vraag aan te kunnen!

Genoeg hernieuwbare energie beschikbaar om mondiale vraag aan te kunnen!

Stap 1 :

Stap 1 : "H2 ready" mits toevoeging van 20% waterstof

 

Toekomst

Waterstof biedt veel mogelijkheden en daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Remeha heeft de eerste waterstofketel van de Benelux ontwikkeld en de eerste proeven zijn veelbelovend. De komende jaren zullen we dan ook steeds vaker zien dat het wordt toegepast in pilots en speciale ‘waterstofwijken’. Maar zoals gezegd: het is een lang traject. Al kunnen zaken plotseling een vlucht nemen. Kijk maar naar de snelle aanleg en groei van het aardgasgebruik in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de Benelux.

Wij geloven niet in één oplossing

Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Op die manier kunnen we aan het Klimaatakkoord voldoen en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen, elektriciteit en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in de Benelux.