Info over zonneboilersystemen

Opgelet!

De in deze offerte door ons aangeboden producten vormen nog geen compleet zonneboilersysteem.

U dient deze producten te integreren in een geheel en dit, overeenkomstig de geldende installatievoorschriften en regels van goed vakmanschap. Dit geheel omvat naast de door ons aangeboden zonnecollector(en) en boiler/buffervat(en) eveneens het benodigde en op elkaar afgestemde montage-, aansluit, regel- en beveiligingsmateriaal.

We denken hier aan (niet limitatieve opsomming) : steunprofielen incl. bevestigingsmiddelen, eventueel benodigde ballast, verbindingsleidingwerk incl.  koppelstukken, isolatie incl. afscherming, regeling incl. sensoren en kabels, dakdoorvoeren en dakdichtingsmateriaal, expansievat(en) en eventueel voorschakelvat, manometer, thermometers, overdrukventiel(en) incl. overloop/opvang, afsluiters en pomp(en), vul- en aflaateenheid, ontluchter, de benodigde hoeveelheid vorst- en corrosiebeschermingsmiddel (warmteoverdragend medium)...

Een deel van deze componenten is door ons leverbaar (sommigen als voorgemonteerd geheel of als complete set); een deel zal door een andere leverancier moeten aangeleverd worden (bvb. de naverwarmer) of op maat moeten gefabriceerd worden (bvb. afsteunconstructie en dakdoorvoeren bij bepaalde grote projecten).

De eerste inbedrijfname dient te gebeuren overeenkomstig onze voorschriften en de installatie dient te worden opgevolgd/onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf.

Cfr. onze prijslijst (downloadbaar via volgende link: http://pricing.remeha.be. Aarzel niet om ons te contacteren voor advies of een papieren exemplaar van de prijslijst.