Verwarming vervangen
Uw verwarming vervangen? Remeha adviseert…
september 22, 2017
Vloerverwarming door ketels in cascadeopstelling
Basisschool GO! behaaglijk warm dankzij Remeha vloerverwarming in cascadeopstelling
oktober 24, 2017

BENOveren is beter renoveren. Ook Remeha is BENOvatie-voorloper!

Wie een blik werpt op de Vlaamse woningen, kan er niet naast kijken: het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd. Van de bijna 3 miljoen woningen die Vlaanderen telt, zijn er 200 000 in een slechte staat om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen.

Maar de overgrote meerderheid heeft nood aan een grondige renovatie:

  1. een esthetische renovatie
  2. een comfort renovatie
  3. een bouwtechnische renovatie
  4. een energetische renovatie

Deze laatste dient zeker aandacht te verkrijgen, want meer dan de helft van onze huizen dateert namelijk van voor 1970, toen woningen haast niet werden geïsoleerd.

Om de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en sectororganisaties de handen in elkaar geslagen en een renovatiepact afgesloten.

Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft.

Vlaams Energieagentschap

De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie die broodnodig is in de strijd tegen klimaatverandering en die tevens de enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en een betaalbare energiefactuur.

Om de doelstellingen van het pact te bereiken, moeten we vanaf nu anders gaan denken (vooruitdenken) over onze woningen. Gewoon renoveren zoals momenteel wettelijk verplicht, gaat helaas niet ver genoeg.