Race mee naar een duurzame toekomst op de Remeha Francorchamps Porsche Club Days
maart 13, 2019
Verwarmingsketel vervangen
Hoe werken de zonneboilers van Remeha?
april 8, 2019

Warmtepompen: de verschillende types uitgelicht

De keuze voor het juiste verwarmingssysteem is een belangrijk onderdeel van elk nieuwbouw- of renovatieproject. Verschillende aspecten spelen een rol bij die keuze, zoals prijs, milieuvriendelijkheid, rendement en gebruiksgemak.

Eén van de verwarmingssystemen die steevast goed scoort op deze verschillende aspecten, is de warmtepomp. Een warmtepomp kan een heel zuivere manier van verwarmen zijn, aangezien er geen verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen plaatsvindt. En zonder verbranding natuurlijk ook geen uitstoot. Een warmtepomp heeft wel elektriciteit nodig om te kunnen functioneren, en de warmtepomp kan pas zuiver zijn als ook de elektriciteit zuiver is.

Een warmtepomp haalt warmte uit zijn omgeving, zoals de buitenlucht en het grondwater. Elk type warmtepomp heeft zo zijn eigen warmtebron. In totaal zijn er 4 types warmtepompen te onderscheiden:

  • lucht-lucht warmtepomp
  • lucht-water warmtepomp
  • water-water warmtepomp
  • grond-water warmtepomp

Laten we eens dieper ingaan op elk type warmtepomp, en dieper ingaan op de werking en het rendement van elk type. Ook bespreken we welk type warmtepomp voor jou het meest interessant zou zijn.

Lucht lucht warmtepomp

De lucht lucht warmtepomp gebruikt de buitenlucht als warmtebron, en geeft de gegenereerde warme lucht af aan de binnenlucht in je woning. Je zou dus kunnen stellen dat dit type warmtepomp werkt als een omgekeerde airco. Sommige lucht lucht warmtepompen hebben zelfs de functionaliteit om hun werking om te keren, en kunnen in de zomer koele lucht genereren in plaats van warme lucht.

Lucht lucht warmtepompen zijn eerder klein, en zijn daarom vooral interessant voor appartementen of in kleine renovaties. Ze hebben ongeveer de grootte van een doorsnee airco toestel.

Omwille van hun vrij kleinschalige karakter, zeker in vergelijking met de andere type warmtepompen, is investeren in een lucht lucht warmtepomp zeer haalbaar.

Lucht water warmtepomp

Net zoals bij de lucht lucht warmtepomp gebruikt ook de lucht water warmtepomp de buitenlucht als warmtebron voor het genereren van warmte. Maar in tegenstelling tot de lucht lucht warmtepomp zal de lucht water warmtepomp geen warme lucht, maar wel warm water genereren. De warmte die wordt gegenereerd uit de buitenlucht zal worden afgegeven aan een warmwatercircuit. Dit is dan steeds een lage temperatuursysteem, zoals bijvoorbeeld een systeem van vloerverwarming.

De keuze voor een lucht water warmtepomp is met name interessant in geval van een grondige renovatie, waarbij zowel de isolatieschil als het warmteafgiftesysteem worden aangepakt. Door zowel de woning grondig te isoleren, als te kiezen voor een warmtepomp als aanvulling op het bestaande warmteafgiftesysteem, kan een aanzienlijk besparing op energieverbruik bekomen worden.

Bij het plaatsen van een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie is een lucht water warmtepomp steeds de juiste keuze, zeker wanneer dit wordt gecombineerd met lage temperatuurverwarming, zoals wandverwarming of vloerverwarming.

Tot slot kan een lucht water warmtepomp ook interessant zijn voor het verwarmen van een zwembad.

Bij Remeha hebben we met oa de Remeha Neptuna en de Remeha Eria Tower verschillende lucht water warmtepompen in het assortiment. Zowel de Remeha Neptuna als de Remeha Eria Tower zijn split warmtepompen.

Water-water warmtepomp

De water water warmtepomp is het derde type warmtepomp. Dit type warmtepomp haalt warmte uit het grondwater, en geeft die warmte af aan het gesloten watercircuit in je woning.

De water water warmtepomp onttrekt dus warmte uit het grondwater in de aardbodem. Dit grondwater heeft vaak een constante temperatuur doorheen het jaar, onafhankelijk van zomer of winter. Het rendement van dit type warmtepomp is dus veel minder onderhevig aan schommelingen dan bij de warmtepompen die warmte onttrekken uit de buitenlucht.

Het nadeel van water water warmtepompen is het feit dat soms diepe boringen nodig zijn om bij het water in de aardbodem te geraken. Hoe diep de boringen moeten zijn, hangt af van de samenstelling van de aardbodem. Maar vaak loopt de kostprijs voor deze boringen op tot enkele duizenden euro’s.

Een bijkomende nadeel is ook de krachtige pomp die nodig is om het grondwater te kunnen oppompen. Deze pomp is duur, en wordt bijna niet meer toegelaten door gemeentes.

Grond water warmtepomp

De grond water warmtepomp is een type warmtepomp die gelijkt op de water water warmtepomp. Maar in tegenstelling tot de water water warmtepomp zal de grond water warmtepomp warmte onttrekken uit de aardbodem zelf. Want ook daar zit warmte. Deze warmte ontstaat ofwel door de zon die op de aardbodem schijnt, maar bijvoorbeeld ook door het magma in het diepste van de aardbodem.

Net zoals bij de water water warmtepomp moet ook bij dit type warmtepomp de warmte opgehaald worden via een buizensysteem in de aardbodem. Dit kan zowel via een horizontaal als via een verticaal buizennet. Maar ook hier is dit een prijzig proces, waarvoor je bovendien de nodige plaats nodig hebt.

Conclusie

Alle types warmtepompen zijn erop gericht om op een energiezuinige manier warmte te genereren voor in je woning. Maar niet elk type warmtepomp is even interessant.

Warmtepompen kunnen warme lucht, woningverwarming of sanitair warm water genereren. Kies dus de juiste warmtepomp om de juiste output te krijgen.

Sommige warmtepompen zijn eerder geschikt voor kleinere woningen of appartementen, zoals de lucht lucht warmtepomp of de lucht water warmtepomp. Geothermische warmtepompen zijn dan weer niet voor iedereen haalbaar of vlak van ruimte en budget.

Neem contact op met Remeha voor vrijblijvend advies omtrent warmtepompen. Samen bekijken wij hoe we onze warmtepompen kunnen inpassen in jouw woning.