FAQ ombouw

FAQ algemeen

1Waarom dient een ombouw te gebeuren?
Remeha heeft in een aantal boilers een storing aan de printplaat vastgesteld. De storing houdt in dat bij langdurige blootstelling aan overspanning de printplaat kan oververhitten en daarna barst. Concreet werkt de overspanningsbeveiliging niet voldoende en moet de printplaat vervangen worden.
2Wat betekent langdurige overspanning?
Overspanning is de elektrische spanning die hoger ligt dan 230V wat de elektrische aansluiting van deze boilers is. Langdurige overspanning betekent dat het toestel een uur lang meer dan 230V verkrijgt.
3Wanneer kan overspanning optreden?

Overspanning in het toestel kan optreden indien er zich overspanning voordoet op het elektriciteitsnet gebruikt door de energieleverancier. De waarschijnlijkheid van deze vorm van overspanning is klein dankzij verschillende beveiligingen in de voorstations van het elektriciteitsnet.

Overspanning kan ook bij een verkeerde aansluiting van het toestel voorkomen. Indien het toestel aangesloten wordt op 3X400V in plaats van op 230V. De waarschijnlijkheid is ook hier klein omdat 3x400V aansluitingen niet vaak in woningen voorkomen.

4Welke toestellen zijn betrokken?

De thermodynamische warmtepompboilers geproduceerd tussen 1 januari 2011 en 31 maart 2016 van de merken:

 • > Remeha Azorra 200 E, 300 E en 300 EH
 • > Chappée TD 200 E, 300 E en 300 EH

Merk Productnaam Referentie
Remeha Azorra 200 E EH 361 760529
Remeha Azorra 300 E EH 362 7605930
Remeha Azorra 300 EH EH 361 7605931
Chappée TD 200 E Chappée EH 229 100018009 C0018009
Chappée TD 300 E Chappée EH 230 100018010 C0018001
Chappée TD 300 EH Chappée EH 231 100018011 C0018011

5Hoeveel toestellen zijn er betrokken in België?
Er zijn ongeveer 3000 toestellen betrokken in België.
6Hoe ziet dit product eruit?
7Wat wordt er van de installateur verwacht?
Remeha vraagt aan alle installateurs, die tussen 1 januari 2011 en 31 maart 2016 een betrokken toestel hebben geïnstalleerd, om de gegevens van hun eindklanten via het online formulier door te geven aan Remeha.
8Welke gegevens van de eindklant heeft Remeha precies nodig?
Remeha dient de contactgegevens (contactpersoon, adres, tel., mail) van de eindklant te verkrijgen.
9Als installateur vind ik niet alle locaties terug van plaatsing, wat nu
Gelieve de gekende gegevens van de eindklant via het formulier aan Remeha te bezorgen.
10De oorspronkelijke eindklant is verhuisd en er zijn nieuwe bewoners, wat moet ik doen?
Gelieve het adres van de nieuwe bewoners via het formulier aan Remeha te bezorgen en het vakje “onbekend” aan te kruisen. Remeha zal per post de nieuwe bewoners aanschrijven om een interventie in te plannen.
11Duurt het lang om het formulier voor installateurs in te vullen?
Nadat u de gegevens van uw klanten heeft verzameld neemt het invullen van het formulier op http://zone.remeha.be/ombouw/register/ ongeveer 15 minuten in beslag.
12Ik heb als installateur geen tijd om hieraan mee te werken, moet dit echt?
Remeha benadrukt dat de medewerking van groothandels en installateurs essentieel is om de ombouwactie succesvol uit te voeren. Uw hulp wordt oprecht geapprecieerd en uw medewerking zorgt eveneens dat u niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schadegevallen.
13Ik werk niet vaak of zelfs nooit via online formulieren, wat is het alternatief?
U verzamelt zoveel mogelijk contactgegevens en bijhorende productgegevens en u mailt deze naar azorra@remeha.be.
14Wie zal de ombouw uitvoeren?
Remeha prefereert om de ombouwactie zelf uit te voeren via Remeha Service. Indien de installateur zelf de ombouwactie wil uitvoeren kan dit ook, meer informatie om de ombouwactie uit te voeren via http://zone.remeha.be/ombouw/register/.
15Wat moet een installateur doen om de ombouw zelf te uit te voeren?

Via het formulier op http://zone.remeha.be/ombouw/register/ kan u aangeven of u de ombouwactie zelf wilt uitvoeren. Na het versturen van het formulier verkrijgt de installateur een informatiepakket en de precieze instructies voor de ombouw in de vorm van een informatiepakket. Het pakket bevat:

 • > Handleiding en een videofilm om de ombouw te duiden
 • > Bestelprocedure voor de ombouw kits
 • > Ombouw documenten ter ondertekening van de eindklant
 • > Brieven + omslagen voor de eindklanten aan te schrijven
16Hoe weet ik of een toestel een ombouw nodig heeft?
Via het serienummer op het productlabel van het toestel. Het nummer geeft aan wanneer een toestel werd geproduceerd.
17Waar vind ik het productlabel?

Het productlabel vindt u terug op uw toestel. Het ziet er als volgt uit:

 1. Productnaam
 2. Aanvulling productnaam
 3. Referentie
 4. Serienummer
 5. Merk
18Hoe lees ik de productiedatum af van het serienummer?
Er zijn 2 type serienummers
1. vb. N° 000000000133 ombouw altijd vereist
2. vb. N° A01421535001 15 = jaar 35 = weeknummer
Toestel is geproduceerd in week 35 van 2015 ombouw is vereist
vb. N° A01421622008 16 = jaar 22 = weeknummer
Toestel is geproduceerd in week 22 van 2016 ombouw is niet vereist
19Wat moet een installateur doen als blijkt dat een toestel een ombouw vereist?
Bezorg Remeha de klant- en productgegevens via het formulier http://zone.remeha.be/ombouw/register/.
20Wat moet de eindklant doen als blijkt dat een toestel een ombouw vereist?
De eindklant wordt door Remeha gecontacteerd om de ombouw actie in te plannen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische dienst via +32 3 230 71 06 of via azorra@remeha.be
21Wat moet de eindklant niet doen?
Een eindklant mag niet zelf actie ondernemen om de printplaat te bekijken of te vervangen. Verander ook niets aan het toestel. Remeha voorziet opgeleid technisch personeel die deze ombouw voor de eindklant uitvoeren.
22Dient de installateur zijn klant te contacteren?
Niet noodzakelijk, uw klant zal door Remeha gecontacteerd worden om de ombouw in te plannen. Indien u zelf wenst te voorzien in de ombouw kunt u dit aangeven via het formulier. (zie info ombouw zelf doen)
23Wanneer hoort de eindklant meer?
Een week nadat de klant een persoonlijke brief van Remeha heeft ontvangen met informatie over de actie wordt de klant telefonisch gecontacteerd om de interventie in te plannen. Remeha gaat gefaseerd te werk voor de planning van de interventies.
24Word ik als installateur op de hoogte gehouden wanneer mijn klanten gecontacteerd worden door Remeha?
Ja, Remeha houdt zijn installateurs op de hoogte van de ondernomen stappen die bij de eindklanten gebeuren.
25Een toestel is na 31 maart 2016 geproduceerd, waarom hebben dergelijke toestellen geen ombouw nodig?
Toestellen geproduceerd na 31 maart 2016 hebben een geüpdatet printplaat waar de storing niet kan optreden.
26Brengt de storing een gevaar met zich mee?
Indien het toestel effectief onder langdurige overspanning komt te staan, is er een mogelijkheid dat enkele oververhitte deeltjes op de isolatie van het toestel terecht komen en deze doen smelten of doen ontvlammen.
27Dient de eindklant het toestel uit te schakelen?
Neen, het toestel kan men blijven gebruiken.
28Zijn er reeds schadegevallen?
Ja, bij 17 van de 35000 toestellen die binnen Europa geïnstalleerd zijn werd door langdurige overspanning schade berokkent aan het toestel. De 17 gevallen zijn vastgesteld in Italië, Spanje, Zwitserland en Frankrijk.
29Wanneer was het eerste schadegeval?
Het eerste schadegeval dateert van 2015 en was in Italië.
30Ben ik als installateur verantwoordelijk als er iets gebeurt met de toestellen?

Installateurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een storing ontstaan door overspanning op de printplaat. Installateurs kunnen wel aansprakelijk gesteld worden indien zij de medewerking aan de ombouwactie weigeren.

Remeha benadrukt dat de medewerking van groothandels en installateurs essentieel is om de ombouwactie succesvol uit te voeren. Uw hulp wordt oprecht geapprecieerd en uw medewerking zorgt eveneens dat u niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schadegevallen.

31Wat als het toestel onder overspanning komt voor de ombouw?

Dan is er een kans dat er schade optreedt aan de printplaat. Remeha zal de eindklant hierin vergoeden. Remeha bekijkt altijd of de schade het gevolg is van de specifieke storing aan de printplaat.

Indien er schade opgetreden is door overspanning wordt gevraagd contact op te nemen met Remeha Service via +32 3 230 71 06 of via azorra@remeha.be

32Enige tijd geleden werden er reeds interventies uitgevoerd op een betrokken toestel, kan de eindklant deze kosten recupereren?
Neen. Deze ombouwactie is een specifieke interventie door Remeha georganiseerd om de printplaat te vervangen bij bepaalde toestellen.
33Moet de ombouw snel (dringend) gebeuren?
Neen. De printplaat werkt perfect zolang deze niet langdurige blootgesteld wordt aan overspanning.
34Een kennis is reeds gecontacteerd door Remeha en een andere eindklant nog niet, wat nu?
Nog even geduld. Remeha zal de ombouw interventies gefaseerd laten verlopen bij alle eindklanten over een periode van één jaar.
35Wanneer wordt de ombouw uitgevoerd?
Iedere eindklant krijgt een persoonlijke brief met de informatie betreffende de ombouw. Een week na dat schrijven zal Remeha Service contact opnemen met de eindklant om een interventie in te plannen.
36Kan de eindklant kiezen wanneer de ombouw wordt uitgevoerd?
Jazeker. Remeha zal steeds met afstemmen wanneer de interventie voor de eindklant het beste uitkomt. Daarbij wordt ook bepaald in welk dagdeel de interventie van ongeveer een uur zal plaatsvinden.
37Hoelang duurt de ombouw interventie?
De ombouw neemt ongeveer 1 uur in beslag.
38Beschikt de eindklant tijdens de ombouw nog over warm water?
Gedurende de interventie van ongeveer één uur niet. Tijdens de ombouw wordt het toestel uitgeschakeld. Na de interventie wordt het toestel terug in werking gezet en kan de eindklant dezelfde dag gebruik maken van warm water.
39Moet de eindklant betalen voor de ombouw?
Neen, Remeha Service voorziet geheel kosteloos in de ombouw van de boiler.
40Moet de installateur aanwezig zijn bij de eindklant tijdens de ombouw actie?
Neen, de installateur hoeft niet aanwezig te zijn bij de interventie van Remeha Service.
41Moet de eindklant aanwezig zijn tijdens de ombouw actie?
Nadat de eindklant de installateur heeft binnengelaten is het niet noodzakelijk dat deze aanwezig is bij de interventie zelf. Na de interventie wordt de eindklant gevraagd om een ombouw document te ondertekenen als bewijs dat de installateur de ombouw actie uitgevoerd heeft.
42Waarom moet de eindklant een document ondertekenen?
Remeha vraagt de eindklant een ombouw document te ondertekenen ter bevestiging dat een technieker ook effectief de ombouw heeft gedaan. Dit is voor de interne administratie en dient enkel ter controle.
43Verkrijgt de eindklant een compensatie omdat hij/zij verlof heeft moeten nemen?
Neen. Remeha voert kosteloos een preventieve maatregel uit om de eindklant een optimale werking van het toestel te garanderen. Remeha zal samen met de eindklant het meest geschikte moment voor de eindklant bepalen om de interventie uit te voeren.
44Waar kan ik terecht met andere vragen?

U kunt contact opnemen via +32 3 230 71 06 of via azorra@remeha.be

Meer informatie over de ombouw actie staat op http://update.remeha.be