Remeha Service voorwaarden

Interventies

Voor alle interventies ter plaatse is de aanwezigheid van de aanvrager VEREIST. Voor alle opstarten, inclusief propaan, is de aanwezigheid van de installateur VEREIST. Bij onderhouden dient steeds de aanvrager aanwezig te zijn, zodat de nodige attesten en rapporten getekend kunnen worden! Indien niemand aanwezig is om te tekenen en het document in ontvangst te nemen, zal een administratieve kost van 20,- euro worden aangerekend. Indien u verkiest niet aanwezig te zijn verklaart u zich akkoord met de conclusies en uitgevoerde werken van onze technici.

Opstart van een installatie

De brander en/of ketel dienen gemonteerd te zijn, elektrisch en hydraulisch aangesloten conform de geldende normen en volgens de regels van de kunst. De energietoevoer (olie of gas) dient aanwezig te zijn. Indien deze punten niet zijn uitgevoerd zal er een verplaatsing aangerekend worden en zal onze technicus de werf verlaten!

Opstart zonnesysteem

Zonnesystemen moeten gevuld en elektrisch aangesloten zijn. Indien Remeha Service het systeem moeten vullen, gelieve minstens 10 dagen op voorhand uw aanvraag in te dienen. De tijd nodig voor het vullen in regie zal worden gefactureerd.

Ombouw propaan

De ketel is klaar voor gebruik, de accessoires zijn gemonteerd en aangesloten. De installatie is gevuld, ontlucht en staat op een correcte druk. De propaantoevoer is aan de ketel aangesloten en ontlucht. De ontspanner is voorzien voor een debiet 10% hoger dan het nominale vermogen van de ketel (in kg/h). Bij vollast moet de gasdruk aan de uitgang van de ontspanner 37 mbar stabiel blijven. Het rookgassysteem is geplaatst en klaar voor gebruik.

Montage- technische assistentie/assistance

Alle componenten van de ketel dienen in de stookplaats aanwezig te zijn, het materiaal moet volledig uitgepakt zijn. De ketelelementen en nippels moeten vooraf gereinigd zijn met aceton. Het te voorziene aantal bijkomend personeel is effectief aanwezig en geschikt over competenties als monteur in centrale verwarming. De montage gebeurt onder de instructies van onze technicus, de wettelijke verantwoordelijkheid van de montage ligt bij de aanvrager. In functie van het type ketel, is de assistentie van uw monteur(s) vereist: aantal overeen te komen met Remeha Service.

Kantooruren

  • Maandag - donderdag: 8.00u - 17.00u
  • Vrijdag: 8.00u - 16.15u
  • Zomerperiode (juni t/m augustus) • maandag - vrijdag: 8.00u - 16.15u

OPGELET: Om tegemoet te komen aan de hoge nood tijdens het winterseizoen, is onze telefonische bereikbaarheid aangepast. Buiten deze uren wordt bij registratie een terugbelactie ondernomen de eerst volgende werkdag.