Wacht niet met de vervanging van je verwarmingsketel!
januari 17, 2020
COVID-19: Impact op onze dienstverlening
maart 17, 2020

Verwarmingssector pleit voor lage-emissiezone voor verwarmingsinstallatie

ATTB, de Belgische vereniging van leveranciers van verwarmingsmateriaal, stelt voor het zoveelste jaar op rij vast dat de vervanging van nog steeds bijna twee miljoen verouderde verwarmingsketels in ons land veel te traag verloopt, waardoor onze gebouwen te veel CO2 blijven uitstoten, en we - zo vreest de ATTB -  nooit de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 zullen halen. ATTB vraagt dat de overheid dringend ingrijpt, en stelt zelfs onder andere voor om een LEZ voor verwarmingsinstallaties in te stellen. "Het moet toch mogelijk zijn om, mits de nodige ondersteunende maatregelen, tegen 2030 alle oude ketels te vervangen? De verwarmingssector is er in ieder geval klaar voor."


Om de luchtkwaliteit te verbeteren werd al in Antwerpen, Brussel en Gent een lage-emissiezone ingesteld met een beperkte of verboden toegang voor oude, vervuilende (diesel)wagens. Luik en Charleroi zullen waarschijnlijk volgen. Maar als je weet dat de verwarming van onze gebouwen op jaarbasis bijna evenveel vervuilt als het verkeer, en in de winterperiode zelfs meer, waarom worden er dan geen lage emissiezones voor verwarmingsinstallaties ingesteld? Als onze politici zo bezorgd zijn over de luchtkwaliteit, dat ze honderdduizenden autobezitters voor voldongen feiten stellen, dan zou het vervangen van oude verwarmingsinstallaties toch ook een topprioriteit moeten zijn?

Een LEZ voor verwarmingsinstallaties zou een grote stap voorwaarts zijn om toch aan de klimaatnormen te voldoen

De Belgische klimaatdoelstelling tegen 2020 (5% minder CO2-uitstoot tegenover 2005) kunnen we al niet meer halen. Willen we die van 2030 (- 35%) en 2050 (klimaatneutraal) wel halen, dan moet ons land op korte termijn een heel grote stap voorwaarts zetten. En dat kan, want de technologie om die klimaatdoelstellingen te behalen, bestaat vandaag al.

We bannen terecht verouderde wagens uit de stadscentra, maar verwarmen veel gebouwen in die steden met een technologie die vaak nog veel ouder is. Niet-condenserende gas- of stookolieketels stoten veel meer CO2 uit en verbruiken veel meer energie dan nodig is. Indien we van heel het land een lage-emissiezone voor verwarmingsinstallaties zouden maken, en alle twee miljoen verouderde ketels door condensatieketels of warmtepompen vervangen, zou de CO2-uitstoot zodanig verminderen dat we al een groot deel van de Europese eisen ter zake kunnen respecteren.

Een verlaagde uitstoot van 1 ton COper ketel betekent inderdaad 2 miljoen ton minder CO2-uitstoot. En tegelijk besparen we 15.000 GWh, dat is ruim 10% van alle energie die we gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen.

De overheid zou dan wel zo snel mogelijk een definitieve einddatum moeten stellen op het gebruik van niet condenserende atmosferische ketels. En waarom zou dat niet 2030 kunnen zijn? Dat is nog 10 jaar. Alle vervuilende ketels vervangen in een decennium, dat moet toch mogelijk zijn?