Project FT-Technics – Gingelom
april 17, 2019
Remeha verwarmt waterstof demohuis met 100% waterstof ketel
oktober 22, 2021

Minerve,  woonwijk pionier in warmtedistributie

 

Op ongeveer een halve kilometer van de Agfa-Gevaertfabrieken in Mortsel bevond zich in de tussenoorlogse periode de automobielfabriek Minerva. Daar, in Edegem, is onlangs de woonwijk Minerve opgetrokken. De huizen worden er verwarmd met restwarmte van Agfa-Gevaert. Hiervoor is een ultramodern warmtenet aangelegd.

In Vlaanderen is de aanleg van netwerken voor warmtedistributie pas recent op gang gekomen. In veel Europese landen zijn ze nochtans al lang een vertrouwd verschijnsel. Dat heeft veel te maken met de vanzelfsprekende beschikbaarheid, al zestig jaar, van goedkoop Nederlands aardgas.

Intussen is Nederland zijn aardgasproductie fors aan het terugschroeven en zal gas almaar meer moeten worden ingevoerd uit het Midden-Oosten, Rusland of Amerika. Bovendien is gas een fossiele brandstof. Zowel om politieke en economische als om ecologische redenen is het dan ook aangewezen om restwarmte van de eigen lokale industrie – die anders verloren zou gaan – in te zetten voor de verwarming van woon- en andere gebouwen. Minerve is één van de pionierprojecten die hieraan bijdragen.

Projectinformatie

Warmtenet in project Minerve
begeleid door Kelvin Solutions

Geplaatste producten

Remabox

Restwarmte niet verloren

Agfa-Gevaert produceert heel wat restwarmte. Die wordt nu via een pijplijn met heet water naar de 500 meter verder gelegen woonwijk overgebracht. Het project wordt door de firma Kelvin Solutions begeleid waar  meer dan 300 woningen deze toestellen geplaatst zullen krijgen, die de warmte uit het net zullen halen en in de woningen zullen verdelen. "Deze slimme vorm van verwarmen is niet duurder – maar wel groener – dan traditionele systemen," zegt Carlos Meire van Remeha, het bedrijf dat de afgifte-units leverde.

De afgiftestations zijn – naargelang het te verwarmen gebouw – diverse types RemaBOX, die zowel warm water voor woningverwarming als sanitair warm water leveren. "De nodige hoeveelheid stadsverwarmingswater stroomt door de primaire zijde van de warmtewisselaar en verwarmt het koude kraantjeswater aan de secundaire zijde tot circa 60° C. Indien er geen vraag is naar warm tapwater houdt de geïntegreerde warmhoudfunctie de warmtewisselaar op een temperatuur van circa 50° C. Dit reduceert de toestelwachttijd tot een minimum."

De stuurinstallatie bevindt zich op de site van Agfa-Gevaert. Vandaar is de hoofdpijplijn aangelegd. Dit gebeurde via ondergrondse boringen, om zonder verkeershinder enkele drukke verkeersassen te kruisen. "Op tien jaar tijd mikt netuitbater Warmte Verzilverd op 16.000 ton CO2-besparing," aldus nog Meire. "De voorbereidingen voor een uitbreiding richting Berchem zijn volop aan de gang. Zo komt op termijn in en rond Antwerpen een cluster tot stand van onderling verbonden warmtenetten."