oertli

Oertli PKX 450

Hoog rendement, lage temperatuur

Deze gietijzeren ketel met een hoog rendement werkt bij laagglijdende temperatuur. Het verwarmingslichaam in speciaal  eutectisch gietijzer bevat een in serie driedubbele rookgassenomloop en een versterkte isolatie van 100 mm. Het resultaat hiervan is een verbrandingsrendement tot 94%.

Karakteristieken

  • Ketel uit te rusten met gas- of stookoliebrander naar keuze
  • Standaard bedieningsbord (X) geleverd

Verordening (EU) Nr. 813/2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG in acht te nemen