oertli

Oertli PKX 350

Hoog rendement, lage temperatuur

Deze gietijzeren ketel met een hoog rendement werkt bij laagglijdende temperatuur. Het verwarmingslichaam in speciaal eutectisch gietijzer bevat een in serie driedubbele rookgassenomloop en een versterkte isolatie. Het resultaat hiervan is een verbrandingsrendement tot 94%.

Karakteristieken

  • Ketel uit te rusten met gas- of stookoliebrander naar keuze
  • Standaard bedieningsbord (X) geleverd

Verordening (EU) Nr. 813/2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG

Deze ketel is enkel bedoeld ter vervanging van een gelijkwaardige bestaande ketel zonder inbegrip van de brander. Bij installatie van een nieuwe ketel en brander combinatie kan U enkel opteren voor het type “Oertli PU(X)(R) 350 Condens”.