remabox_1000x1000

Remeha remaBOX

Krachtige afgifte stations voor collectieve verwarmingsinstallaties

De kracht van Remeha aan de opwekkingskant, met zijn thermische opwekkers gaande van pieklast ketels tot generatoren die een installatie duurzaam en compleet maken, wordt nu nog meer versterkt door een uitgebreid gamma van afgifte stations voor collectieve verwarmingsinstallaties.

Om te kunnen voldoen aan de strengste eisen en noden van onze klanten is er dan ook bewust voor gekozen om een uitgebreid standaard gamma van afgifte stations aan te bieden gaande van S tot XXL, van direct tot indirect. Het indirecte type, is herkenbaar aan de hydraulische scheiding tussen opwekkings- en afgifte kant. Een overgedimensioneerde warmtewisselaar voorzien van isolatieschalen beantwoordt dan ook compleet aan de steeds hoger wordende eisen op gebied van maximaal tapwaterdebiet.

Bij de ontwikkeling van de afgifte stations werd het belang van lage primaire retourtemperaturen in alle werkingsomstandigheden van vollast tot zelfs in standby modus als een van de speerpunten aanzien. Omdat een juiste dimensionering van de hydraulische installaties van cruciaal belang is, kan je uiteraard ook hier rekenen op de technische ondersteuning van Remeha. De combinatie van de kennis van Remeha samen met de unieke ontwerpsoftware van Hysopt resulteren in meer comfort, kwaliteit, duurzaamheid en energiebesparing.