Remeha Quinta Ace cascade

Een veelvoud van energie

Veelal is het interessant om het totaal op te stellen ketelvermogen te verdelen over meerdere ketels. Remeha heeft hiervoor het ideale cascadetoestel in het programma: de Remeha Quinta Ace 45 tot 115 en de Remeha Quinta Ace 160. Met het cascadesysteem van Quinta Ace 45-115 kan tot 1140 kW geproduceerd worden. Met het cascadesysteem van Quinta Ace 160 kan tot 1223 kW geproduceerd worden. 

Karakteristieken

  • Combinatie van 2 tot 10 Quinta Ace 45, 65, 90 of 115 ketels (RG/LV/LW)
  • Combinatie van 2 tot 8 Quinta Ace 160 ketels (RG/LV/LW)
  • Regeltechnische cascade tussen T- en S-Control mogelijk
  • Tijdsbesparend en eenvoudig montagesysteem

Regelplatform: Remeha T-Control

Verwarmingsketels en systemen uitgerust met de T-Control bediening bieden de mogelijkheid om verschillende CV kringen (zones) aan te sluiten. Standaard is de ketel uitgerust voor twee (gemengde) verwarmingskringen en één groep voor sanitair warm water.

Regelplatform: Remeha S-Control

De uitgebreide ketelregelaar (Remeha S-Control, ingebouwd achter de voorklep) heeft een groot verlicht display en geeft steeds de huidige werkingsmodus weer. De sturing van twee verwarmingskringen én zijn eigen boilerkring neemt deze regelaar voor z’n rekening.