Gasomschakeling

Wat betekent de omschakeling van arm naar rijk gas voor u als erkend technicus? 

In de zomer van 2018 starten de netbeheerders gefaseerd per gemeente met de omschakeling van het gasnet. De Nederlandse overheid reduceert de komende 13 jaar de export van arm gas om tegen 2030 geheel te stoppen. Voor ongeveer de helft van de Belgische gasverbruikers heeft de omschakeling een invloed. Om de bevoorrading op lange termijn te verzekeren, onderneemt de overheid actie en zal tegen 2030 heel België gebruik maken van rijk i.p.v. arm gas. Wat houdt dit nu concreet in voor u als erkend technicus?

Situatie België vandaag

In België worden 2 soorten gas geïmporteerd en verdeeld; arm gas (vanuit Nederland) of rijk gas (vanuit oa. Qatar, Rusland). De Nederlandse overheid gaat de export van arm gas sterk reduceren en uiteindelijk in 2030 stoppen. De omschakeling houdt dus in dat diegenen die vandaag nog arm gas (laag calorisch gas of G25 = blauw) gebruiken, een aanpassing verkrijgen naar rijk gas (hoog calorisch gas of G20 = oranje). Om het gasniveau op lange termijn te verzekeren onderneemt België actie en start de omschakeling in de zomer van 2018. 

 

 
 

 

Waarom is het belangrijk dat u een nazicht uitvoert?

Het is belangrijk voor de toestellen van uw klant dat u een nazicht uitvoert ter voorbereiding van de omschakeling om te garanderen dat het toestel optimaal blijft werken en geen energie verloren gaat, waardoor de energiefactuur kan oplopen. Daarbij kan een verkeerd afgesteld toestel het milieu belasten en een risico vormen voor uw gezondheid.

Uw klanten hebben een omschakeling nodig?

Als uw klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar rijk gas, moeten al hun toestellen gecontroleerd en indien nodig aangepast worden vóór de conversie (tot max 24 maanden ervoor). 

Sommige toestellen zijn echter niet geschikt voor rijk gas.

  1. Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken.
  2. Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden.
  3. Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten of aangepast worden aan de Belgische wetgeving of vervangen worden.

Twijfelt u aan de geschiktheid van een gastoestel? Neem dan contact op met gas.be of de fabrikant van het toestel. U kunt eveneens een kijkje nemen op de conversiesite voor bevoegde technici opgezet door gas.be 

De controle moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een brief of e-mail ontvangt van zijn distributienetbeheerder of gasleverancier. Probeer deze controle te combineren met het volgende verplichte, periodieke nazicht van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat u sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat u een tussentijdse bijregeling moet doen, vóór de definitieve afstelling.

Uw klant ontvangt tijdig een brief of e-mail van zijn gasleverancier en/of distributienetbeheerder. Informeer uw klanten ook zelf proactief over de omschakeling.

Wanneer schakelen uw klanten over naar rijk gas?

Via de officiële website gasverandert.be kunt u de postcode invoeren om te weten of (een deel van) de gemeente al dan niet omschakelt naar rijk gas. U krijgt dan meteen ook de link naar de websites van uw gewest en/of uw distributienetbeheerder waarop u meer praktische informatie vindt.

Breng uw klanten op de hoogte van de omschakeling

Zijn uw klanten op de hoogte van de omschakeling? Misschien niet. Breng hen op de hoogte. Zo kunnen ze tijdig het nodige doen zodat hun toestellen veilig en correct blijven werken na de omschakeling. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken op de conversiesite voor bevoegde technici.

Geef uw klant bij het nazicht een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de eventuele gedane aanpassingen. Zo heeft hij alles op papier staan.

Technische informatie over de gasconversie

Op de conversiesite bestemd voor bevoegde technici van gas.be vindt u de sectorale gedragscodes, opgesteld in samenwerking met de federatie van de fabrikanten van verwarmingsketels en de federaties van bevoegde technici. U vindt er ook gedetailleerde informatie over de technische voorschriften, evenals sjablonen voor het bezoekverslag en een modelbrief.Gas.be organiseert ook informatiesessies voor bevoegde technici.

Welk gas label vereist welke aanpak?

LabelBranderToepassingNazicht?Aanpassing?
I2E+atmosferiche branderniet-condenserende ketelneenneen
I2E(S)premixbrandercondenserende ketel < 70kW

theorie = neen

praktijk = mogelijks*

  Erkend technicus

(GI - GII)***

I2E(R)jet- en premixbranderWand en Vloer ketel > 70kWja**

  Erkend technicus

(GI - GII)

I2Ngasadaptatieve gasklepketel met automatische gas bijregelingneenneen
I2Ltoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel
I2Htoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel
I2EKtoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel

*De toestellen met label I2E(S) zijn in de fabriek zo ingesteld dat ze op beide gassoorten correct werken. In praktijk komt echter meermaals voor dat bij installatie de fabrieksinstellingen toch specifiek worden aangepast op het gas aanwezig. Indien u geen zekerheid heeft over een extra aanpassing, gelieve contact op de nemen met uw installateur om uw toestel na te kijken.

**Voor verwarmingstoestellen > 70 kW (label I2E(R)) is een nazicht en een aanpassing steeds nodig daar zij altijd ingeregeld worden op het aanwezige gas.

***Bij wet niet toegestaan, enkel inzake de gasomschakeling, raadpleeg de gedragscodes op de conversiesite van gas.be

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische wetgeving indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

Meer informatie over het gas label