Actievoorwaarden Remeha Family Day

Actievoorwaarden consument

De hiernavolgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de Plopsaland-actie van Remeha nv. De persoon die deelneemt aan deze actie (hierna “de deelnemer”) gaat akkoord met deze voorwaarden.

Deelnemen aan de actie kan enkel door het daarvoor bestemde online actieformulier volledig en correct in te vullen. Het actieformulier wordt (onder voorbehoud) beschikbaar gesteld van 1 december 2016 t.e.m. 30 april 2017 op de website van Remeha (www.remeha.be).

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig te België, met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname.

Deelnemen aan de actie is enkel mogelijk indien men de eigenaar is van een Remeha, Brötje, Chappée of Oertli verwarmingsketel. Er geldt een maximum van één deelname per verwarmingsketel. Het unieke serienummer van de verwarmingsketel geldt als bewijs. Per adres en per gezin kan slechts één persoon deelnemen aan de actie.

Indien de deelnemer het actieformulier volledig en correct invult, ontvangt hij of zij 3 gratis toegangstickets voor de Remeha Family Day die plaatsvindt in Plopsaland De Panne op zaterdag 20 mei 2017.

Naast de gratis toegangstickets zijn er ook éénmalig na de online registratie extra tickets verkrijgbaar aan de speciale prijs van 25 EUR per stuk incl. BTW. Dit in beperkte aantallen, met een maximum per deelnemer.

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Remeha nv en haar partners (zie verder) verwerkt voor de uitvoering van de actie en voor marketing doeleinden. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien ze niet correct zijn. De deelnemer kan zich ook kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een ondertekend en gedagtekend verzoek richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Remeha nv, afdeling Marketing, Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, België, ondernemingsnummer 0403.649.563. Bij dit verzoek dient de deelnemer als bewijs van identiteit een recto-versokopie van zijn of haar identiteitskaart te voegen. De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de volgende partners van Remeha nv: Remeha bv (Marchantstraat 55 - 7332 AZ Apeldoorn - Nederland) en BDR Thermea Group bv (Kanaal Zuid 106 – 7332 BD Apeldoorn - Nederland)

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt, is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen en is niet inwisselbaar in contant geld of waardebonnen.

Remeha nv behoudt zich het recht voor om elke deelname te weigeren, de actie en actievoorwaarden tussentijds aan te passen of de actie te beëindigen, om welke reden dan ook.

V.U.: Remeha nv, Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, België, ondernemingsnummer 0403.649.563. Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Remeha nv via het e-mailadres marketing@remeha.be.

Actievoorwaarden professional

De hiernavolgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de Plopsaland-actie van Remeha nv. De persoon die deelneemt aan deze actie (hierna “de deelnemer”) gaat akkoord met deze voorwaarden.

Deelnemen aan de actie kan enkel door het daarvoor bestemde online actieformulier volledig en correct in te vullen. Het actieformulier wordt (onder voorbehoud) beschikbaar gesteld van 1 december 2016 t.e.m. 30 april 2017 op de website van Remeha (www.remeha.be).

De actie is toegankelijk voor iedere onderneming of zelfstandige actief in de verwarmingssector met een maatschappelijke zetel gelegen te België. Er geldt een maximum van één deelname per onderneming of zelfstandige actief in de verwarmingssector met uitzondering van medewerkers bij Remeha en Brötje groothandels en hun filialen. Het unieke Belgische BTW-nummer geldt als bewijs. Indien de deelnemer het actieformulier volledig en correct invult, ontvangt hij of zij 3 gratis toegangstickets voor de Remeha Family Day die plaatsvindt in Plopsaland De Panne op zaterdag 20 mei 2017.

Naast de gratis toegangstickets zijn er ook éénmalig na de online registratie extra tickets verkrijgbaar aan de speciale prijs van 25 EUR per stuk incl. BTW. Dit in beperkte aantallen, met een maximum per deelnemer. Deze tickets zijn na aankoop niet terugbetaalbaar.

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Remeha nv en haar partners verwerkt voor de uitvoering van de actie en voor marketing doeleinden. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien ze niet correct zijn. De deelnemer kan zich ook kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de betrokkene een ondertekend en gedagtekend verzoek richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Remeha nv, afdeling Marketing, Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, België, ondernemingsnummer 0403.649.563. Bij dit verzoek dient de deelnemer als bewijs van identiteit een recto-versokopie van zijn of haar identiteitskaart te voegen. De persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de volgende partners van Remeha nv: Remeha bv (Marchantstraat 55 - 7332 AZ Apeldoorn - Nederland) en BDR Thermea Group bv (Kanaal Zuid 106 – 7332 BD Apeldoorn - Nederland)

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt, is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen en is niet inwisselbaar in contant geld of waardebonnen. Remeha nv behoudt zich het recht voor om elke deelname te weigeren, de actie en actievoorwaarden tussentijds aan te passen of de actie te beëindigen, om welke reden dan ook.

V.U.: Remeha nv, Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, België, ondernemingsnummer 0403.649.563. Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Remeha nv via het e-mailadres marketing@remeha.be.