Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam samen

Remeha hecht als verwarmingsfabrikant veel waarde aan duurzame, efficiënte en mileuvriendelijke ontwikkelingen die bijdragen aan ieders toekomst. Als toonaangevende fabrikant in innovaties voor verwarming en warmwateroplossingen neemt Remeha dan ook haar verantwoordelijkheid op niveau van maatschappij, milieu en product.

Bij elk product wordt steeds aandachtig naar verscheidene technologieën en oplossingen gekeken met een grote focus op energiebesparing en CO2 reductie, wat vaak een directe invloed heeft op ieders energiefactuur. Daarnaast ligt de nadruk ook op klimaatneutraal produceren, duurzaam inkopen en arbeidsomstandigheden.

Remeha staat op 3 pijlers in zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Ketenverantwoordelijkheid: maatschappelijk verantwoord inkopen en verkopen
  • Duurzame en milieuvriendelijke produceren en innovatie en verduurzamen van het productportfolio
  • Het verantwoord ondernemen in alle bedrijfsprocessen doorvoeren en uitdragen

1. Duurzame en milieuvriendelijke producten

Bij de ontwikkeling van een product werkt Remeha steeds met duurzame materialen en grondstoffen. Op deze wijze ontstaan energiezuinige producten voor warmte en warm water, zowel in woningen, projecten als industrie. Het gaat steeds over de balans tussen royaal comfort en maximale energiezuinigheid.

Meer en meer wordt de focus gelegd op hybride verwarmingssystemen waarmee onze klanten duurzame en efficiënte energie kunnen opwekken. De combinatie tussen fossiele brandstof en hernieuwbare energie reduceert in energieverbruik, in CO2 uitstoot en verlaagt tevens de energiefactuur.

2. Duurzaam verpakken en recycleren

Remeha is ervan overtuigd dat het gebruik van minder verpakken een grote invloed heeft op de toekomst. Remeha spreekt daarom ook af met zijn leveranciers om dit zoveel mogelijk te reduceren. Daarnaast wordt de voorkeur gegeven aan verpakkingen die herbruikbaar en te recycleren zijn. Ook bij de producten gebruikt Remeha componenten die recycleerbaar zijn. Tot slot helpt Remeha mee met de inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparaten.

3. Duurzaam inkopen

Bij iedere keuze in materialen voor de productie wordt zeer veel aandacht besteed aan het effect deze op milieu en de veiligheid van onze mensen hebben. Leveranciers die uitmuntend scoren op MVO zullen een stapje voor hebben om betrokken te worden in nieuwe projecten. Daarbij wordt de werkwijze van onze leveranciers steeds aandachtig bekeken en dienen zij te werken volgende de ethical code of conduct van Remeha.

4. Werken volgens de Lean-filosofie

Bij Remeha wordt continu de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen verbeterd door deze te baseren op de Lean-filosofie. De focus ligt op hoe verliezen best voorkomen. Dit gebeurt op niveau van overproductie, onnodig transport, overbodige wachttijden, te veel voorraad en ongebruikte kennis. De Lean-filosofie zorgt er tevens ook voor dat de medewerkers bewust zijn van het energieverbruik van apparaten, onnodige verpakkingen en het scheiden van afval.

5. Besparen op transport

Het transport wordt bij Remeha uitbesteed. Door zendingen vanuit twee magazijnen te verspreiden, componenten op dagbasis aan te vullen en de producten rechtstreeks van leverancier te laten bezorgen bij de groothandels wordt er bespaard op magazijnkosten, gereden kilometers en de uitstoot van C02.

6. C02-reductie

Remeha legt een grote focus op de reductie van CO2-uitstoot. Dit voor de producten die Remeha op de markt brengt alsook voor de werking van het bedrijf zelf. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het inzetten van duurzame energie. Remeha heeft de energiestromen en energie veroorzakers kwantitatief in kaart gebracht en werkt steeds aan doelstellingen om het verbruik in de toekomst structureel verder te verminderen.

7. Welzijn van onze mensen

Bij Remeha wordt er geen enkel onderscheid gemaakt tussen geslacht, afkomst of religie. Remeha houdt altijd rekening met culturele en sociale gebruiken van alle medewerkers ongeacht de afkomst. Daarbij biedt Remeha de mensen de ruimte en mogelijkheden om zichzelf te zijn en zich binnen hun vakgebied vrder te ontwikkelen. Voor Remeha zijn haar medewerkers de sleutel tot succes en creeërt ze een open en toegankelijke werksfeer tussen medewerkers en management. Op deze wijze wilt Remeha de medewerkerstevredenheid verhogen en de persoonlijke kwaliteiten bevorderen.

8. Duurzaam ondernemen doe je samen

Naast de kwaliteit in productie en de medewerking van alle werknemers staat Remeha ook mee aan de start van de bewustmaking van de consument met betrekking op hernieuwbaarheid en duurzaamheid. Remeha draagt als een van de enige verwarmingsfabrikanten bij in de zoektocht naar de meest efficiënte oplossingen voor de toekomst. Remeha zoekt steeds naar oplossingen en slaat hierbij de handen met de overheden in elkaar om ieder zijn toekomst te garanderen.

Mensen bewustmaken dat er een concreet plan van aanpak nodig is en dat Remeha hiermee aan de kar trekt. Daarom organiseert Remeha allerhande activiteiten om duidelijk te maken wat nodig is om deze groene toekomst te garanderen. Het klimaatdebat van juni is hier een mooi voorbeeld van zo'n 1.300.000 mensen werden met onze berichtgeving bereikt en hebben een glimp mogen opvangen van de initiatieven die Remeha neemt om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mee op te nemen.