De warmtepomp: een positief verhaal (in tijden van klimaatverandering)
september 22, 2021
Alles over waterstof: een compleet overzicht
december 29, 2021
Toon alle

Minerve. Woonwijk pionier in warmtedistributie.

Edegemse woonwijk pionier in warmtedistributie

 Op ongeveer een halve kilometer van de Agfa-Gevaertfabrieken in Mortsel bevond zich in de tussenoorlogse periode de automobielfabriek Minerva. Daar, in Edegem, is onlangs de woonwijk Minerve opgetrokken. De huizen worden er verwarmd met restwarmte van Agfa-Gevaert. Hiervoor is een ultramodern warmtenet aangelegd.

In Vlaanderen is de aanleg van netwerken voor warmtedistributie pas recent op gang gekomen. In veel Europese landen zijn ze nochtans al lang een vertrouwd verschijnsel. Dat heeft veel te maken met de vanzelfsprekende beschikbaarheid, al zestig jaar, van goedkoop Nederlands aardgas.

Intussen is Nederland zijn aardgasproductie fors aan het terugschroeven en zal gas almaar meer moeten worden ingevoerd uit het Midden-Oosten, Rusland of Amerika. Bovendien is gas een fossiele brandstof. Zowel om politieke en economische als om ecologische redenen is het dan ook aangewezen om restwarmte van de eigen lokale industrie – die anders verloren zou gaan – in te zetten voor de verwarming van woon- en andere gebouwen. Minerve is één van de pionierprojecten die hieraan bijdragen.

Minerve

Minerve

Remabox

Remabox

De afgiftestations zijn – naargelang het te verwarmen gebouw – diverse types RemaBOX, die zowel warm water voor woningverwarming als sanitair warm water leveren. "De nodige hoeveelheid stadsverwarmingswater stroomt door de primaire zijde van de warmtewisselaar en verwarmt het koude kraantjeswater aan de secundaire zijde tot circa 60° C. Indien er geen vraag is naar warm tapwater houdt de geïntegreerde warmhoudfunctie de warmtewisselaar op een temperatuur van circa 50° C. Dit reduceert de toestelwachttijd tot een minimum."

De stuurinstallatie bevindt zich op de site van Agfa-Gevaert. Vandaar is de hoofdpijplijn aangelegd. Dit gebeurde via ondergrondse boringen, om zonder verkeershinder enkele drukke verkeersassen te kruisen. "Op tien jaar tijd mikt netuitbater Warmte Verzilverd op 16.000 ton CO2-besparing," aldus nog Van Halle. "De voorbereidingen voor een uitbreiding richting Berchem zijn volop aan de gang. Zo komt op termijn in en rond Antwerpen een cluster tot stand van onderling verbonden warmtenetten."