Wat maakt de slimme thermostaat eTwist zo’n goede keuze?
april 29, 2019
Hoe helpt zonne-energie bij het verlagen van uw energiefactuur?
mei 24, 2019

Groene warmte: Ja ! Verbod tegen 2030: NEEN ! 

Heeft u recent het nieuws over de pleidooi van duurzame verwarming gelezen? Hoorde ook u het interview op radio 1 omtrent de toekomst van stookolie en gasketels? Een groep van zestig energieleveranciers, fabrikanten van verwarmingstoestellen, experts en milieu-organisaties onderschreven een pleidooi van duurzame verwarming met de focus op een harde stopzetting van stookolieketels in 2021 en gasketels tegen 2030.

Wij verduidelijken u graag dat wij als Remeha niet tot de ondertekenaars behoren.Wij hebben dit initiatief bewust niet ondertekend. Remeha is het eens dat we moeten werken en streven naar een CO2-neutrale samenleving en dat we stappen moeten zetten om deze verduurzaming te bekomen.

Maar kunnen wij dit bekomen door harde data vast te leggen en daarmee specifieke technologieën te verbieden? Remeha zegt resoluut NEEN!

Waarom niet?

  • Het is niet haalbaar
  • Het is niet betaalbaar
  • Het zal niet bijdragen aan de reductie van onze CO–uitstoot 

Concrete focus op…

Remeha is ervan overtuigd dat niet de technologie duurzaam of vervuilend is (dus niet: warmtepomp = duurzaam en gasketel = fossiel). We dienen de focus te leggen op de energiedragers. Deze bepalen of we duurzaam en CO2-neutraal verwarmen.

Neem nu een warmtepomp, die warmte uit de omgeving haalt. Die is alleen duurzaam als ze groene elektriciteit gebruikt uit zonnepanelen of windenergie. Maar als de warmtepomp ’s avonds werkt om uw huis te verwarmen, schijnt de zon niet meer. Dan zal die warmtepomp wellicht elektriciteit gebruiken van niet duurzame bronnen zoals gascentrales. En dan spreken we nog niet over het verschil tussen zomer en winter en de opslag van groene elektriciteit.

Hetzelfde geldt voor een condenserende gasketel. Natuurlijk stoot deze CO2 uit als we aardgas gebruiken. Maar wat als we groen gas zoals waterstof zouden gebruiken? Dan is dit een duurzame oplossing. Dit toont dus perfect aan dat het niet de technologie is die duurzaam of fossiel is maar dat alles draait rond de energiebron en de verduurzaming hiervan.


Wat betekent dit nu?

Het akkoord van Kyoto gaf België als doelstelling om tegen 2020 13% van het energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. Hierin zullen we jammer genoeg niet slagen.

We moeten dus realistisch zijn. Als we op 20 jaar tijd niet slagen om 13% van ons energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. Hoe kunnen we dan een harde stap zetten om binnen 10 jaar ons geheel energieverbruik te voorzien met duurzame elektriciteit? Daarbij komt ook nog de kernuitstap op ons af. Zelfs de meest overtuigde voorstanders van groene elektriciteit weten dat we door de sluiting van de kerncentrales een verhoging zullen kennen van onze CO2-uitstoot.

Dus dat we tegen 2050 geheel CO2-neutraal zullen zijn met enkel groene elektriciteit is gewoonweg onmogelijk. Want waar gaan we alle windmolens en zonnepanelen leggen? Gaat dan nu ook elke burger zijn woning grondig renoveren?

Remeha benadrukt hierbij dat de focus op enkel de warmtepomptechniek niet de juiste weg is. Een warmtepomp is de ideale keuze voor een nieuwbouwwoning of een zeer grondige totaal renovatie waar er gebruik wordt gemaakt van een laag temperatuur afgiftesysteem.

Enkele voorbeelden:

  • Een appartementsblok met één centrale stookplaats die zijn wooneenheden verwarmt met een stookolieketel. Hierin kan een warmtepomp helaas geen alternatief bieden en is de enige andere oplossing om over te stappen naar een efficiënte gasketel die een lagere CO2-afdruk heeft. Als men in deze situatie gas verbiedt, is er geen alternatief voor stookolie wat maakt dat deze olieketel zal blijven draaien. En er dus geen CO-daling kan plaatsvinden. 
  • Welke verwarmingsoplossing voor een nieuwbouwproject met meer dan 4 wooneenheden? Remeha zegt dat deze verplicht uitgerust moet worden met een centrale stookplaats (gas of andere) eventueel in combinatie met verdeelstations omdat enkel op die manier alle toekomstmogelijkheden voor hernieuwbare energie zoals WKK, zonneboiler, warmtepomp of warmtenet mogelijk blijven in tegenstelling tot individuele verwarmingsinstallaties.

Dus wat met het bestaande woningpark? Laten we samen al een eerste stap zetten en de niet-condenserende ketels aanpakken en vervangen voor de condenserende versie. Als we daarbij parallel in de verduurzaming van de energiebronnen blijven investeren. Kunnen we stappen vooruit zetten en dragen we reeds gedeeltelijk bij aan de vooropgestelde klimaatdoelstellingen.

Als we even naar de cijfers kijken. Per jaar verbruiken we in België 2 x zoveel energie voor het verwarmen en koelen (160 tWh) van onze gebouwen dan dat we elektriciteit (80 tWh)  voorhanden hebben. Volgens de meest optimistische voorspellingen kunnen we de helft van de 80 tWh elektriciteit via duurzame bronnen voorzien. Hoe kunnen we dit ooit realiseren voor de 160 tWh van onze verwarming? Dit is een zeer moeilijk vraagstuk en dan hebben we de elektriciteit nog niet meegenomen die we nodig zouden hebben voor onze mobiliteit (160 tWh = de energie verbruikt door transport per jaar in België).

Remeha is er rotsvast van overtuigd dat de enige weg vooruit de verduurzaming van alle energiebronnen is. Hier hoort zowel elektriciteit als gas bij. Vanuit deze overtuiging investeert Remeha in de ontwikkeling van verwarmingsketels op waterstof. In de komende weken wordt er zelfs een eerste proefproject opgestart voor een wooncomplex te Rotterdam van 40 appartementen met waterstofketels. Wat de mogelijkheden voor de toekomst met waterstofgas heel concreet maakt.

Als vandaag een verbod komt op gasketels fnuikt dit elke innovatieve ontwikkeling van duurzame en betaalbare alternatieven die een perfecte aanvulling aan groene elektriciteit kunnen bieden. Daarbij geven deze ook een antwoord voor de verduurzaming van ons bestaande woningpark.