Vloerverwarming door ketels in cascadeopstelling
Basisschool GO! behaaglijk warm dankzij Remeha vloerverwarming in cascadeopstelling
oktober 24, 2017
Welke vewarmingsinstallatie bij (verbouwen)?
Bouwen of renoveren, welk verwarmingssysteem is geschikt voor mij?
november 20, 2017

Fotovoltaïsche zonne-energie, beter sanitair warm water maken dan de elektriciteit op te slaan?

Volgens een studie van de ULB kan een doorsnee gezin tot maximaal 40% van zijn jaarlijkse elektriciteitsbehoefte afdekken met fotovoltaïsche zonne-energie. Batterijen plaatsen om deze autonomie op te krikken is economisch nog niet verantwoord. Maar het aanmaken van sanitair warm water biedt dan weer wel een oplossing.

Een nieuwe studie licht de belangrijke – of onbelangrijke – oplossingen toe die de autonomie verhogen van gezinnen uitgerust met fotovoltaïsche zonne-energie. In een onderzoek van de ULB werden een grote massa aan gegevens met betrekking tot PV zonne-energie in België samengevoegd (oa. meteorologische omstandigheden, energiegebruik, jaarlijkse kost voor opslag, energieprijzen).

Veelvoudig simuleren heeft hen doen besluiten dat een installatie op fotovoltaïsche zonne-energie tot maximaal 40% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van een gezin met een standaard gebruikersprofiel kan afdekken. Deze drempelwaarde wordt bepaald door het verschil tussen de productie van zo’n installatie (voornamelijk tijdens de zomermaanden) en het elektriciteitsverbruik (voornamelijk tijdens de wintermaanden). Deze seizoensgebonden verschuiving beperkt dus de autonomie van de zonne-installatie en het verhogen van het aantal zonnepanelen zou daar geen verbetering in kunnen betekenen.

Hoe kan je dan jouw autonomie op zonne-energie optimaliseren?

De eerste reflexen zijn het elektriciteitsverbruik verminderen naar de avond toe, omdat dan de productie van de fotovoltaïsche zonne-installatie afneemt door het kleiner wordende aanbod aan instraling, het vervangen van bijvoorbeeld gloeilampen door LED lampen en het investeren in energiezuinige apparatuur.

In tweede instantie worden dan bepaalde elektrische huishoudtoestellen geherprogrammeerd om overdag te functioneren aangezien dat het moment van energieproductie door de fotovoltaïsche zonne-installatie is; vaatwasser, wasmachine, elektrische boiler, … (wetende dat bepaalde verbruikspatronen niet verlegd kunnen worden zoals de verlichting, de televisie, het elektrisch kookvuur) .

Op de website Vaverslesoleil.be zie je de voorspellingen voor installaties op fotovoltaïsche zonne-energie en vind je aanbevelingen om jouw toestellen op de optimale momenten te programmeren.

"Sommige gezinnen overwegen de plaatsing van een batterij om de overtollige zonne-energie op te slaan teneinde deze elektriciteit op een later, beter geschikt ogenblik te kunnen verbruiken."

Echter, de studie van de ULB nuanceert deze gedachte : een installatie op fotovoltaïsche zonne-energie waar een batterij aan toegevoegd werd, geschikt om 70% van de elektriciteitsbehoeften af te dekken van een doorsneegezin (3.500 kWh), zou tot 15.000€ kosten, wat overeenkomt met het dubbele van de kosten bij normaal verbruik van het elektriciteitsnet. Kortom, een meerprijs die de gegadigden afschrikt. De analyse van de ULB baseert zich op de huidige prijzen van de batterijen op de Belgische markt. Maar op dit ogenblik is de Europese markt hier nog niet klaar voor.

Warm water op zonne-energie?

In de huidige context komt een bepaalde oplossing meer en meer naar voren : de vermogensregelaar op de warmwaterproductie (PV heater). Dit toestel detecteert het overschot aan fotovoltaïsche energieproductie en, in plaats van die in het elektriciteitsnet te injecteren, wordt daarmee een elektrische weerstand gevoed die de watervoorraadtank gaat opwarmen.

 
 

Historisch gezien, werd de productie van warmte op basis van elektriciteit als een energetische mistoestand beschouwd. De ontwikkeling van de fotovoltaïsche zonne-energie heeft dit gegeven op het niveau van het gebouw volledig doen kantelen. Inderdaad, in plaats van de opgewekte elektriciteit in het net te injecteren, kan je ze maar beter ter plaatse verbruiken om er het sanitair warm tapwater mee te produceren dat nodig is: dat is interessanter, zowel op financieel als ecologisch vlak, indien deze zonne-energie een fossiele brandstof – gas, stookolie – vervangt die duurder en vervuilender is.

"Dankzij de PV heater, kan de consument zijn eigen productie opmerkelijk verhogen (zonne-autonomie). Deze stijgt van 40% naar … 70%."

Interessant dus voor alle huishoudens die sanitair warm water nodig hebben en nu reeds of kortelings uitgerust zijn met fotovoltaïsche zonnepanelen!

Met dank aan ULB en vaverslesoleil.be