Duurzaam verwarmen met stookolie? Go Hybrid!
februari 5, 2019
Remeha Tzerra Ace, de nieuwste prijsbewuste gaswandketel
februari 13, 2019

De zonneboiler is niet dood maar wacht een mooie toekomst

 

Eerder dit jaar berichtten diverse media dat de verkoop van zonneboilers in vrije val is. In 2013 nog goed voor bijna 20.000 installaties, vorig jaar 3.800. De sector wijdt het aan een gebrek aan promotie door de overheid, eerder dan aan de lagere premies. Toch is de zonneboiler in een elektrische wereld wellicht de toekomst.

"Je kan de zonneboiler gebruiken voor de productie van sanitair warm water. Een vloeistof die door zonnepanelen loopt, neemt daar warmte op om die vervolgens via een warmtewisselaar in een boiler af te geven aan het sanitair water. Een tweede toepassing is als ondersteuning voor de verwarming in huis. Daarbij wordt de warmte van de zonneboiler ook afgeven aan het verwarmingssysteem, meestal vloerverwarming."

Jan Deklerck - product manager Remeha nv


 
 

Niet voor het geld

De invloed op je factuur is niet zo groot. Zeker voor de verwarming. Logisch, want je zit met een ‘omgekeerde productie’. In de winter - als je de warmte het meest nodig hebt - is de warmteproductie en opbrengst van de zonnecollectoren het laagst. En in de zomer - als je de warmte het minst nodig hebt - is de opbrengst van de collectoren het hoogst. Je spreekt hier over een dekkingsgraad van ongeveer 30%

Voor sanitair warm water ligt dit wat hoger en kan je tot 60% van je jaarlijks verbruik via de zonneboiler verwarmen. Als je rekent dat een gemiddeld gezin met vier personen ongeveer 3.000 kWh gas verbruikt voor de productie van warm water (met een condenserende ketel), dan betaalt het gezin - omgerekend naar de gasprijs - hiervoor 200 euro/jaar. Daarvan 60% is het maximale dat je kan besparen.

Voor het geld hoef je dit dus niet te doen. Dat is ook de reden waarom mensen dergelijke installaties links laten liggen. De Vlaming kijkt eerst naar zijn portemonnee, dan pas naar milieu.

Interessanter wordt het als je een elektrische boiler hebt. Die kan je ook verwarmen met de warmte van een zonneboiler. En bespaar je elektriciteit. Als je warmte kan opwekken met een zonneboiler in plaats van met 3.000 kWh elektriciteit, dan hou je uiteraard meer over.

Gasprijs hoger als stimulans?

Met een zonneboiler ga je minder kWh gas verbruiken, wat resulteert in minder CO2-uitstoot. Het draagt dus bij om de milieudoelstellingen te halen. Hoe kunnen we - overheid en sector samen - dan mensen stimuleren om toch te investeren in een zonneboiler? De premie aanpassen is niet aan de orde, want die is volgens mij voldoende hoog.

Wat de overheid wel zou kunnen doen - maar dat is heel onpopulaire maatregel - is de prijs voor elektriciteit verlagen en die van gas iets verhogen. Dat is te verantwoorden omdat je zo fossiele brandstoffen meer belast dan ‘groene energie’ uit elektriciteit. Het gaat dan enkel over groene stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals PV-panelen, windmolens of waterkrachtcentrales in plaats van de vervuilende klassieke gas- en kolencentrales. Door deze prijsaanpassing worden de alternatieven zoals warmtepompen en zonneboilers ook interessanter. Ik verwacht dat de vervangingsgraad van oudere ketels naar condenserende modellen hierdoor ook sneller zal verlopen. En dan gaan we heel snel veel minder CO2-uitstoten.

Toekomst elektrisch?

Huizen moeten steeds zuiniger zijn en voldoen aan steeds strengere eisen. We horen ook van de plannen om fossiele brandstoffen stelselmatig af te bouwen. Kijk maar naar Nederland waar de overheid een aardgasvrij tijdperk aankondigt. Daar liggen kansen voor de zonneboiler. Want hoewel de investering relatief hoog is, is het veruit de technologie met de meest effectieve CO2-besparing.

Voor renovatie is All Electric echter nog een utopie en zal het altijd een combinatie zijn van gas, warmtenet en elektriciteit. In nieuwbouwwoningen zijn lage temperatuursystemen (vloerverwarming) aanwezig en is een combinatie met een warmtepomp ideaal. Daar zou je wel puur elektrisch kunnen werken en aan de normen voldoen.

In die optiek is een zonneboiler wel de toekomst! Tijd voor eerherstel.

Meer info over zonneboilers?