Verwarmingsketel vervangen
Tijd om mijn verwarmingsketel te vervangen?
juli 27, 2017
Verwarming vervangen
Uw verwarming vervangen? Remeha adviseert…
september 22, 2017

Rijk gas wordt de nieuwe standaard in België, wat houdt dat concreet in?

In de zomer van 2018 starten de netbeheerders gefaseerd per gemeente met de omschakeling van het gasnet. De Nederlandse overheid reduceert de komende 13 jaar de export van arm gas om tegen 2030 geheel te stoppen. Voor ongeveer de helft van de Belgische gasverbruikers heeft de omschakeling een invloed. Om de bevoorrading op lange termijn te verzekeren, onderneemt de overheid actie en zal tegen 2030 heel België gebruik maken van rijk i.p.v. arm gas. Wat houdt dit nu concreet in voor u? Wij geven u graag een overzicht waar u rekening mee dient te houden en welke stappen te zetten voor de omschakeling. 

Voor meer gedetailleerde informatie ga naar gasverandert.be. Dit is de officiële website vanuit de instanties gas.be en FOD economie, hier kunt u ( als particulier, bedrijf of professional) terecht voor al uw vragen betreffende de gasomschakeling. 

 
 

Situatie België vandaag

In België worden 2 soorten gas geïmporteerd en verdeeld; arm gas (vanuit Nederland) of rijk gas (vanuit oa. Qatar, Rusland). De Nederlandse overheid gaat de export van arm gas sterk reduceren en uiteindelijk in 2030 stoppen. De omschakeling houdt dus in dat diegenen die vandaag nog arm gas (laag calorisch gas of G25 = blauw) gebruiken, een aanpassing verkrijgen naar rijk gas (hoog calorisch gas of G20 = oranje). Om het gasniveau op lange termijn te verzekeren onderneemt België actie en start de omschakeling in de zomer van 2018. 

Uw netbeheerder, uw eerste aanspreekpunt

Uw netbeheerder contacteert u wanneer de omschakeling zal plaatsvinden voor uw gemeente. Dit gebeurt geruime tijd voor de aanpassing zodat u de nodige actie kan ondernemen ter voorbereiding. Voor algemene vragen betreffende de omschakeling, neem contact op met uw netbeheerder of surf naar gasverandert.be

Hoe kunt u zich voorbereiden op de omschakeling?

U staat namelijk zelf in voor de goede staat van uw gastoestellen. Wanneer uw netbeheerder u heeft geïnformeerd over de planning van omschakeling, raadt Remeha u aan in eerste instantie contact op te nemen met uw installateur. Het is belangrijk dat u uw gastoestellen laat nakijken voor werking op rijk gas en dit enkel door een erkend technicus GI. Indien blijkt dat een toestel of meerdere niet geschikt zijn voor rijk gas, zal uw installateur de te nemen stappen voor aanpassing of vervanging met u bespreken. Een tijdig onderhoud zal na omschakeling van gassoort het rendement van uw toestellen garanderen. 

Sinds 1978 zijn consumenten in België verplicht enkel toestellen te gebruiken die – zonder tussenkomst – op beide gassen werken. Dit impliceert dat de huishoudelijke toepassingen in theorie geen aanpassing vereisen. De toestellen van voor deze maatregel dienen hoogstwaarschijnlijk vervangen te worden. Via het gas label kunt u nakijken of uw verwarmingsketel een nazicht en/of aanpassing vereist (zie onder), gelieve nauwlettend op te volgen dat een nazicht dient te gebeuren tot max. 24 maanden voor of max. 12 maanden na de gasomschakeling. 

Kort samengevat, de 3 stappen die u moet volgen

©gasverandert.be

Welk gas label vereist welke aanpak?

LabelBranderToepassingNazicht?Aanpassing?
I2E+atmosferiche branderniet-condenserende ketelneenneen
I2E(S)premixbrandercondenserende ketel < 70kW

theorie = neen

praktijk = mogelijks*

  Erkend technicus

(GI - GII)***

I2E(R)jet- en premixbranderWand en Vloer ketel > 70kWja**

  Erkend technicus

(GI - GII)

I2Ngasadaptatieve gasklepketel met automatische gas bijregelingneenneen
I2Ltoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel
I2Htoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel
I2EKtoestel enkel geschikt voor Nederlandtoestel wettelijk verboden en moet worden uitgeschakeld nieuw Belgisch toestel

*De toestellen met label I2E(S) zijn in de fabriek zo ingesteld dat ze op beide gassoorten correct werken. In praktijk komt echter meermaals voor dat bij installatie de fabrieksinstellingen toch specifiek worden aangepast op het gas aanwezig. Indien u geen zekerheid heeft over een extra aanpassing, gelieve contact op de nemen met uw installateur om uw toestel na te kijken.

**Voor verwarmingstoestellen > 70 kW (label I2E(R)) is een nazicht en een aanpassing steeds nodig daar zij altijd ingeregeld worden op het aanwezige gas.

***Bij wet niet toegestaan, enkel inzake de gasomschakeling, raadpleeg de gedragscodes op de conversiesite van gas.be

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische wetgeving indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

Meer informatie over het gas label

Waar kunt u een erkend technicus vinden?

Indien u op zoek bent naar een installateur om uw Remeha toestel na te kijken, kunt u zeer eenvoudig één in uw buurt vinden via de installateurzoeker, www.installateur.remeha.be. Indien u nog andere gastoestellen bezit die een nazicht vereisen, kunt u een algemeen erkend technicus via www.gas.be contacteren.

Waarom is het belangrijk dat u tijdig nazicht laat uitvoeren?

Het is belangrijk voor uw toestellen dat u een nazicht laat uitvoeren ter voorbereiding van de omschakeling om te garanderen dat uw toestel optimaal blijft werken en geen energie verloren gaat, waardoor uw energiefactuur kan oplopen. Daarbij kan een verkeerd afgesteld toestel het milieu belasten en een risico vormen voor uw gezondheid.

Waar kan u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie betreffende de omschakeling, kunt u terecht bij uw netbeheerder of surf naar de officiële website gasverandert.be

U kunt eveneens uw vraag stellen door te mailen naar info.eco@economie.fgov.be of telefonisch contact opnemen via het nummer +32 (0)800 120 33. Het contact center van de FOD economie staan u graag bij met beantwoorden van al uw vragen.

Meer informatie over uw netbeheerder vindt u via gas.be